Kano-vereniging Driestromenland in Geldermalsen

Kanovereniging Driestromenland heeft zijn thuisbasis in het stroomgebied van de rivieren de Waal, de Linge en de Lek. De leden van kanovereniging Driestromenland komen dan ook voornamelijk uit de Betuwe en aangrenzende regio’s. De vereniging heeft ongeveer 60 leden.

 

Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN)

Driestromenland is aangesloten bij de TKBN. Deze bond is in 1987 opgericht met als voornaamste doel de recreatieve kanosport te bevorderen en te behartigen. Leden van Driestromenland zijn dan ook automatisch aangesloten bij de TKBN en ontvangen tweemaandelijks het bondsblad Kanotities.

 

Vaarprogramma

Driestromenland organiseert toertochten, kanoweekenden en neemt deel aan tochten uitgezet door de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN). Een aantal leden vindt de uitdaging  in het wildwater- en brandingvaren. 
 

NIEUWS

CORONA CRISIS

De corona crisis heeft ook gevolgen voor de activiteiten van onze kanovereniging. In navolging van overheidsmaatregelen, richtlijnen van het RIVM, en na overleg met de Toeristische Kano Bond, heeft het bestuur van KV-Driestromenland besloten alle activiteiten voorlopig stil te leggen.

lees meer »

 

Nieuwe steiger in Buren

Een tocht met een feestelijk tintje omdat er twee nieuwe steigers in gebruik genomen werden.

lees meer »