Kanovereniging Driestromenland heeft zijn thuisbasis in het stroomgebied van de rivieren de Waal, de Linge en de Lek. De leden van kanovereniging Driestromenland komen dan ook voornamelijk uit de Betuwe en aangrenzende regio’s. De vereniging heeft 55 leden.

Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN)

Driestromenland is aangesloten bij de TKBN. Deze bond is in 1987 opgericht met als voornaamste doel de recreatieve kanosport te bevorderen en te behartigen. Leden van Driestromenland zijn dan ook automatisch aangesloten bij de TKBN en ontvangen tweemaandelijks het bondsblad Kanotities.

Vaarprogramma

Driestromenland organiseert toertochten, kanoweekenden en neemt deel aan tochten uitgezet door de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN). Een aantal leden vindt de uitdaging  in het wildwater- en brandingvaren.