Herstel verbinding met zijwateren en optimalisering mondingen in de Nederrijn – Lek

03-04-2014

Ruim baan voor vis
Langs de Nederrijn - Lek wordt in totaal op vier locaties de verbinding met de zijwateren verbeterd of hersteld. Tevens zullen de oevers van de mondingen geoptimaliseerd worden. De vier locaties zijn: de keel/kandia (Rijnstrangen), Oosterbeekse beken (Rosandepolder), Heelsumse Beek en de Linge (Wolfswaard). Twee locaties zullen voor 2015 worden aangepakt en twee locaties na 2015.
Vissen kunnen hierdoor weer vrijelijk de biotopen en paaiplaatsen in het achterland opzoeken. Dit komt de biodiversiteit sterk ten goede.

Lees de uitgebreide beschrijving van de Rijkswaterstaat. Daar kun je ook lezen wat voor plannen er in jouw regio op stapel liggen. Kijk daarvoor op:
 

We kijken uit naar een bevaarbare doorlaat voor kanovaarders!

Karine van Drunen
Regiovertegenwoordiger TKBN - De Betuwe

 

NIEUWS

CORONA CRISIS

De corona crisis heeft ook gevolgen voor de activiteiten van onze kanovereniging. In navolging van overheidsmaatregelen, richtlijnen van het RIVM, en na overleg met de Toeristische Kano Bond, heeft het bestuur van KV-Driestromenland besloten alle activiteiten voorlopig stil te leggen.

lees meer »

 

Nieuwe steiger in Buren

Een tocht met een feestelijk tintje omdat er twee nieuwe steigers in gebruik genomen werden.

lees meer »